Το Λογιστήριο

G.D.ASSET

Η επιχείρηση GD ASSET ιδρύθηκε το 2017 και αποτελεί εξέλιξη του λογιστικού γραφείου που δημιουργήθηκε από τον ιδρυτή της εταιρείας Γκούζια Δημήτριο, το έτος 2007, και δραστηριοποιείται στην παροχή φορολογικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον χώρο των επιχειρήσεων.

Η επιχείρησή μας έχει την έδρα της στα Ιωάννινα και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Η υψηλή κατάρτιση των συνεργατών μας και η εμπειρία που διαθέτουμε μας καθιστούν ικανούς να διαχειριστούμε αποτελεσματικά όλες τις παραμέτρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι υπηρεσίες μας εφαρμόζονται σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

Στο πλαίσιο των συνεχόμενων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στους πελάτες μας εστιάζοντας στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

GD ASSET - Το Λογιστήριο
GD ASSET - Το Λογιστήριο

To όραμά μας

Μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία στον ευρύτερο τομέα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα στην Λογιστική – Φορολογικά – Συμβουλευτική, ούτως ώστε να συμβάλουμε με τον δικό μας τρόπο στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Σε συνδυασμό με την συνεχόμενη εκπαίδευση στις εξελίξεις της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και τον τελευταίας γενιάς τεχνολογικό εξοπλισμό, μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησης σας με ποιότητα, αξιοπιστία και ταχύτητα στην κατάλληλη τιμή.

GD ASSET - Λογότυπο Λευκό

Επικοινωνία

Ώρες Λειτουργίας

GD ASSET- Φορολογικές - Λογιστικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες © 2023